نمیدهندمن فهرستی از آنچه در مدرسه به ما یاد نمیدهند را تهیه کرده ام
آنها به ما یاد نمیدهند که چگونه کسی را دوست بداریم
آنها به ما یاد نمیدهند که چگونه در شهرت به درستی زندگی کنیم
آنها به ما یاد نمیدهند که چگونه در گمنامی، از زندگی لذت ببریم
آنها به ما یاد نمیدهند که چگونه از کسی که دیگر دوستش نداریم جدا شویم
آنها به ما یاد نمیدهند که به آنچه در ذهن دیگری میگذرد فکر کنیم
آنها به ما یاد نمیدهند که به کسی که در حال مرگ است چه بگوییم
آنها به ما هیچ چیزی را که ارزش یاد گرفتن داشته باشد یاد نمیدهند

https://telegram.me/joinchat/BxVyqj3dbCoG8zN6I01y5A

منبع اصلی مطلب : انرژی مثبت
برچسب ها : نمیدهند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :